Mange forbinder kungfu med Bruce Lee, Jet Li og nyere actionfilm

- dermed glemmer man nemt
det åndelige fundament i kungfu

I mange år dominerede forskellige former for karate kampscenerne i de bedste og mest sete actionfilm. 
For nogle år siden skiftede fokus i de gode og mere detaljerede kampscener til kungfu blandt andet båret af kendte skuespilere og udøvere som Jackie Chan, Donnie Yen og Jet Li

Kungfu er en vej til personlig udvikling og harmoni med omverdenen

Det er nærliggende at tænke: 'Hvad har kampkunst med filosofi og åndelighed at gøre?'
En del af svaret kan findes i samtalen mellem kungfulærlingen og hans læremester, hvor lærlingen spørger:
'- Du taler om fred og harmoni, men lærer mig at kæmpe - hvordan hænger det sammen?'
Hertil svarede læremesteren:
'- Man klarer sig bedre som kriger i en have end en gartner i krig.'

En anden forståelse af sammenhæng mellem åndelighed og kampkunst tager sit udspring i et begreb, som mange dels videnskabelige og dels filosofiske eller religiøse verdensanskuelser beskæftiger sig med – bevidsthed.

Hvad er bevidsthed og hvordan bliver man mere bevidst og opmærksom? I traditionel asiatisk kampkunst arbejder man meget med bevidsthed, og også hvordan man får den til at manifestere sig på et fysisk plan gennem kroppen.

Kungfu hænger i stor grad sammen med de filosofiske strømninger, der i øvrigt har påvirket Kina.

Kungfutemplet - parade-greb-spark
Shaolin-munk indtager basisstillingen 'Mabu'